iWave 230i DC  

iWave 230i DC  

iwave DC – zestawienie funkcji

 Funkcje
iWave 230i  iWave 300i
iWave 400i
iWave 500i
 Spawanie prądem
pulsującym
x x x x
 RPI on
 RPI auto
 Soft-Start
(zajarzenie stykowe)
x x x x
 Zajarzenie wysokiej
częstotliwości
x x x x
 Dotykowe zajarzenie
wysokiej częstotliwości
x x x x
 TIG Comfort Stop x x x x
 Napięcie zerwania łuku
spawalniczego
x x x x
 Automatyczne
tworzenie kalot
 Ustawienie kształtu
fali 
(AC/DC)
 Tacking x x x x
 Spawanie synchroniczne x x x x
 Automatyczny wypływ
gazu po zakończeniu
spawania
x x x x
 Tryb CEL x x x x
 CycleTIG x x x x
 Tryb wieloprocesowy
(WIG, MMA)
x x x x
 Multiprozess PRO x x x
 Przystosowanie do pracy
z generatorem
x x x x
 Uniwersalny zakres
napięć 120/230V
x
 Uniwersalny zakres
napięć 200-600V
x x x
 Metoda chłodzenia  Chłodzone
gazem lub
wodą
Chłodzone
gazem lub
wodą
Chłodzone
gazem lub
wodą
Chłodzone
gazem lub
wodą
 Connectivity
(WLAN, NFC,
Bluetooth)
x x x x
 Ethernet i Speednet w
wersji standardowej
Ethernet i
Speednet
w wersji
standardowej
Ethernet i
Speednet
w wersji
standardowej
Ethernet i
Speednet
w wersji‘
standardowej
 Ethernet i
Speednet
w wersji
standardowej

 

DANE OGÓLNE

Napięcie sieciowe [+/-15%] 230 V
Częstotliwość sieci 50-60Hz
Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] 230A / 45%
Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] 205A / 60%
Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] 170A / 100%
Napięcie biegu jałowego 97 V
Stopień ochrony IP23
Wymiary Długość
558 mm
Wymiary / szerokość
210 mm
Wymiary (wysokość)
369 mm
Masa 16,4 kg