Seminarium Böhler Welding

Seminarium Böhler Welding

Seminarium Böhler Welding: Nowej Generacji Urządzenia Spawalnicze

W dniu 29 czerwca 2023 roku odbyło się seminarium organizowane przez firmę Voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o. o., oficjalnego przedstawiciela firmy voestalpine Bohler Welding w Polsce. Wydarzenie miało na celu omówienie zagadnień związanych z możliwościami nowej generacji urządzeń spawalniczych oraz ich wartości użytkowej dla użytkowników.

Seminarium miało miejsce w Hotelu Trojak, ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice. Rozpoczęcie miało miejsce o godzinie 9:00, gdzie zostaliśmy serdecznie powitani przez organizatorów. Następnie, o godzinie 10:00, odbyła się prezentacja teoretyczna na temat systemów do automatyzacji procesów spawalniczych, takich jak railRunner i wheelRunner, którą przedstawił Michael Fiedler.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się prezentacja teoretyczna na temat urządzenia spawalniczego Bohler Welding Selco, którą poprowadził Mikhail Kiselev. Po tej prezentacji, o godzinie 11:30, odbyła się część teoretyczna dotycząca urządzenia Terra NX, również prowadzona przez Mikhaila Kiseleva.

Po prezentacjach technicznych, o godzinie 12:00, Tomasz Zgorzelski omówił środki ochrony osobistej marki Weldcare. Po krótkiej przerwie kawowej, o godzinie 13:30 rozpoczął się pokaz praktyczny systemów railRunner i wheelRunner, a o godzinie 14:30 – pokaz praktyczny urządzenia Terra NX.

Na zakończenie seminarium odbyło się podsumowanie oraz konkurs z nagrodami o godzinie 15:00. Ostatecznie, o godzinie 16:00 wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą obiadokolację.

Seminarium Böhler Welding: Nowej Generacji Urządzenia Spawalnicze było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami w dziedzinie spawania. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia cennych informacji i doświadczeń, które przyczynią się do poprawy efektywności i jakości procesów spawalniczych.

Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie tego wartościowego seminarium oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do dalszego rozwoju branży spawalniczej.