CleanAirTower – energooszczędna warstwowa wentylacja pomieszczeń  

CleanAirTower – energooszczędna warstwowa wentylacja pomieszczeń  

Wszędzie tam, gdzie nie można przeprowadzić punktowego odciągania lub jest ono niewystarczające, zastosowanie znajduje CleanAirTower. Skutecznie chroni pracowników i maszyny przed drobnym pyłem. W pomieszczeniu pozostaje oczyszczone powietrze. Urządzenia powodują minimalne zawirowania powietrza, dlatego zanieczyszczone powietrze nie dociera do miejsc niepodlegających obciążeniom. CleanAirTower pracuje zgodnie z zalecaną przez Zrzeszenie Zawodowe zasadą wentylacji warstwowej.

  • warsztaty, w których nie ma możliwości punktowego odciągania pyłów
  • jako uzupełnienie systemu odciągania punktowego
  • miejsca o zmiennych źródłach pyłu lub kurzu /dymu
  • miejsca pracy, hale produkcyjne, logistyka i magazyny

MATERIAŁY DO POBRANIA

File size: 318,85 kB
File type: pdf